Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Smutná správa

Július Matis Správa o odchode človeka, ktorý nám bol roky blízky, pôsobí ako nečakaný studený tieň. Keď nás opustí blízky človek, je to vždy smutné. Práve vtedy si uvedomíme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás tento človek znamenal. V noci 17. októbra 2016 nás opustil Július Matis, človek s veľkým srdcom. Človek nesúci v sebe dobro. Človek ktorý mal zmysel pre čestnosť, spravodlivosť, svedomitosť a pracovitosť. Vlastnosti, ktoré bezpochyby patrili k jeho osobnosti a kvôli ktorým si ho ľudia vážili.

Počas takmer 20-ročného pôsobenia v občianskom združení Vodný Hrad ako jeho zakladateľ, podpredseda a následne čestný predseda ukázal, ako má vyzerať naplnený život. Život prežitý plodne, v neúnavnej práci pre svojich blízkych i pre celú spoločnosť, život ktorý nebol zbytočný. Život, ktorý bol činorodý a užitočný. Nežil len pre seba, žil pre tých, ktorí ho obklopovali, žil pre ciele, ktorých veľkosť môžeme chápať iba s veľkým časovým nadhľadom. A takto prežitý život sa nikdy nestratí v priepasti zabudnutia, pôsobí naďalej dosiahnutými výsledkami a nezabudnuteľným príkladom. Stál pri zrode nášho združenia, na čele mestského múzea, založil múzejnú záhradu, podieľal sa na kultúrnych aktivitách v Seredi, bol literárne činný...S istotou môžeme povedať, že dedičstvo práce, ktoré pán Július Matis zanechal tomuto mestu, budú využívať ešte aj ďalšie generácie.

Všetci v Julovi strácame priateľa, ktorého priama, rovná a zodpovedná osobnosť, skrývala za vonkajšou zdržanlivosťou veľkú srdečnosť.

Ďakujeme Ti za vzor, ďakujeme Ti za ochotu pomôcť radou i činom.

Česť jeho pamiatke!

Rada Občianskeho združenia Vodný Hrad

Občianske združenie Vodný Hrad v roku 2015

Občianske združenie Vodný Hrad v tomto roku zorganizovalo, spolupracovalo a podieľalo sa na viacerých akciách a podujatiach.

V rámci svojej činnosti združenie zorganizovalo prednášku známeho slovenského historika, spisovateľa a publicistu Pavla Dvořáka. Témou jeho prednášky, ktorá sa konala 18. marca, bola jeho najnovšia kniha Stopy dávnej minulosti 7 s podtitulom Slovensko na konci stredoveku. Po prednáške autor diskutoval s prítomnými, odpovedal im na ich zvedavé otázky a podpisoval im svoje knihy. Prednáška mala vysokú návštevnosť a zúčastnili sa jej nielen členovia nášho združenia.

19. marca sa v Seredi konala konferencia Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na úvodnej konferencii za naše združenie ako partnera projektu obnovy parku a časti kaštieľa vystúpila Ing. Martina Hilkovičová s prednáškou Prezentácia Vodného Hradu o. z.

Občianske združenie Vodný Hrad sa ako spoluorganizátor zapojilo do celoslovenského projektu Míľa pre mamu venovanému oslave Dňa matiek na Slovensku. Míľa pre mamu prebehla v Seredi v Zámockom parku a amfiteátri 9. mája.
Pre deti pripravilo naše združenie hru o poklad. Najmenšie deti hľadali u troch princezien správny kľúč k truhličke so zlatým pokladom. Truhličku strážila a otvárala hradná pani spolu s udatným rytierom. Deťom po splnení úlohy hradná pani truhličku otvorila a oni si z nej vyberali čokoládový dukát, svoju sladkú odmenu. Rovnaká odmena čakala aj na staršie deti, ktoré s pomocou svojich rodičov museli uhádnuť aspoň jednu z piatich otázok súvisiacich s históriou seredského kaštieľa.

Na základe pozvania spolku Omnium sa predseda občianskeho združenia Mgr. arch. Rastislav Petrovič zúčastnil na medzinárodnom seminári Zámky, na které stát zapomněl v Slezských Rudolticích (Česko), kde vystúpil s prednáškou Kaštieľ v Seredi s podtitulom prezentácia činnosti o.z. Vodný Hrad 1998 – 2014. Na prednáške prezentoval aktivity občianskeho združenia Vodný Hrad v Seredi a jeho účasť na záchrane bývalého vodného hradu Šintava, dnes seredského kaštieľa (po česky zámku).

Ešte v roku 2014 sa zrodila myšlienka nakrútiť dokumentárny film, ktorý by zachytil súčasný stav kaštieľa. Túto myšlienku sa v spolupráci s Máriou Dikovou, vedúcou Mestského múzea v Seredi (Dom kultúry), podarilo aj zhmotniť do 30-minútového dokumentu mladého režiséra Miroslava Jeloka. Združenie sa podieľalo na príprave a realizácii filmu, ktorý podporilo aj finančne. Nakrúcanie v kaštieli a Zámockom parku prebiehalo v mesiaci február a marec t. r.
Tento film je venovaný všetkým tým, ktorým nie je ľahostajný osud seredského kaštieľa, známeho v minulosti ako vodný hrad Šintava. V predpremiére bol film premietnutý v seredskom amfiteátri 28. augusta. Premiéra filmu sa uskutočnila v Mestskom múzeu v Seredi 11. septembra.

Naše združenie, ktoré sa významnou mierou podieľalo na obnove kazemát bastióna seredského kaštieľa, každoročne počas Seredských slávností približuje širokej verejnosti bohatú minulosť nášho bývalého vodného hradu. O najnovších poznatkoch získaných archeologickým výskumom realizovaným v interiéri kaštieľa porozprával 5. septembra tohto roku návštevníkom archeológ Mgr. Róbert Daňo, PhD.

V jeseni sme zorganizovali dve historické prednášky. 23. októbra prednášku seredskej rodáčky PhDr. Evy Vrabcovej na tému Pracovný tábor Židov v Seredi a mesto Sereď do roku 1949, na ktorej priblížila históriu Serede v období druhej svetovej vojny až do vzniku seredského okresu. Prednáška riaditeľa Slovenského národného archívu PhDr. Radoslava Ragača, PhD., na tému Najstaršie seredské fabriky odznela 20. novembra.

Naše združenie finančne podporuje v rámci svojich možností aj Mestské múzeum v Seredi, kultúrne akcie konané v meste Sereď, ako aj dokumentačné a reštaurátorské činnosti v seredskom kaštieli. Združenie vykonáva aj občiansky monitoring činností realizovaných v súvislosti s kaštieľom a parkom.

Časť našich aktivít finančne podporili členovia nášho združenia, ako aj známi a neznámi darcovia, za čo im patrí naša vďaka. Naše poďakovanie patrí aj poslancom mestského zastupiteľstva za odsúhlasenie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič