Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Aktuálne

Občianske združenie Vodný Hrad a Mestské múzeum v Seredi Vás pozývajú na

prednášku PhDr. Anny Jónásovej
Ženy rodu EsterházyovcovPrednáška sa bude konať v Obradnej sále Mestského úradu v Seredi v piatok 16. marca 2018 o 18.00 hod.

Esterházyovci. Rod s predikátom „de Galanta“, ktorý už takmer 500 rokov zaujíma historikov, genealógov, múzejníkov, archivárov a publicistov. Históriu života rodu pripomínajú v seredskom a galantskom regióne kultúrne pamiatky - dva kaštiele v Galante a jeden kaštieľ v Seredi. A najnovšie ich pripomína aj kniha Galanťanky Anny Jónásovej s názvom Ženy rodu Esterházyovcov. Autorke sa počas niekoľkoročného štúdia podarilo sústrediť poznatky o ženách rodu Esterházyovcov do knihy, v ktorej sprítomňuje na historickej scéne ženy – manželky, dcéry tohto rodu. Práve existencia nesmierneho množstva korešpondencie esterházyovských žien – stovky a tisícky listov v latinskom, maďarskom, nemeckom i slovenskom jazyku, inšpirovalo autorku k skúmaniu genealógie rodu, ich manželstiev, sobášnej politiky, ich participácie na hospodárení v sídlach rodu, ako i spoločenskej angažovanosti týchto žien v Uhorsku.