Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Archív

Brigáda pri seredskom kaštieli, v sobotu doobeda 29. apríla 2017

Pozývame členov Občianskeho združenia Vodný Hrad, priateľov Mestského múzea v Seredi, členov Občianskeho združenia Mladá Sereď a ďalších dobrovoľníkov na brigádu k seredskému kaštieľu. Brigáda sa uskutoční dňa 29. 4. 2017 od 9.00 hod. do 12.00 hod. Budeme čistiť priestor pri kaštieli – okolie platanov, nádvorie a prejazd kaštieľa. Pracovné nástroje - metly, hrable, kto má, si môže priniesť so sebou. V spolupráci s mestom poskytneme brigádnikom niekoľko kusov potrebného náradia a ochranné rukavice. Pripravíme aj malé občerstvenie.
Svoju účasť na brigáde, prosíme, potvrďte v Mestskom múzeu v Seredi na tel. čísle: 031/789 4546.
Ďakujeme Vám za doterajšiu priazeň a pomoc pri zveľaďovaní kultúrneho prostredia významnej národnej kultúrnej pamiatky v Seredi.

Mestské múzeum v Seredi, Občianske združenie Vodný Hrad v Seredi, Občianske združenie Mladá Sereď
Občianske združenie Vodný Hrad a Mestské múzeum v Seredi

Vás pozývajú na prednášku

Ing. Ladislava Szojku
KONE V DOPRAVE

Mestské múzeum v Seredi, 9. decembra 2016 o 17.00

Prednáška sa bude konať pri príležitosti 170. výročia prevádzky prvej konskej železnice a 140. výročia parnej prevádzky železnice na úseku Trnava - Sereď

PF 2017

PF2017

Šťastnú cestu v novom roku 2017
našim členom, podporovateľom a priaznivcom
želá
Občianske združenie Vodný Hrad
Smutná správa

Július Matis Správa o odchode človeka, ktorý nám bol roky blízky, pôsobí ako nečakaný studený tieň. Keď nás opustí blízky človek, je to vždy smutné. Práve vtedy si uvedomíme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás tento človek znamenal. V noci 17. októbra 2016 nás opustil Július Matis, človek s veľkým srdcom. Človek nesúci v sebe dobro. Človek ktorý mal zmysel pre čestnosť, spravodlivosť, svedomitosť a pracovitosť. Vlastnosti, ktoré bezpochyby patrili k jeho osobnosti a kvôli ktorým si ho ľudia vážili.

Počas takmer 20-ročného pôsobenia v občianskom združení Vodný Hrad ako jeho zakladateľ, podpredseda a následne čestný predseda ukázal, ako má vyzerať naplnený život. Život prežitý plodne, v neúnavnej práci pre svojich blízkych i pre celú spoločnosť, život ktorý nebol zbytočný. Život, ktorý bol činorodý a užitočný. Nežil len pre seba, žil pre tých, ktorí ho obklopovali, žil pre ciele, ktorých veľkosť môžeme chápať iba s veľkým časovým nadhľadom. A takto prežitý život sa nikdy nestratí v priepasti zabudnutia, pôsobí naďalej dosiahnutými výsledkami a nezabudnuteľným príkladom. Stál pri zrode nášho združenia, na čele mestského múzea, založil múzejnú záhradu, podieľal sa na kultúrnych aktivitách v Seredi, bol literárne činný...S istotou môžeme povedať, že dedičstvo práce, ktoré pán Július Matis zanechal tomuto mestu, budú využívať ešte aj ďalšie generácie.

Všetci v Julovi strácame priateľa, ktorého priama, rovná a zodpovedná osobnosť, skrývala za vonkajšou zdržanlivosťou veľkú srdečnosť.

Ďakujeme Ti za vzor, ďakujeme Ti za ochotu pomôcť radou i činom.

Česť jeho pamiatke!

Rada Občianskeho združenia Vodný Hrad

Občianske združenie Vodný Hrad a Mestské múzeum v Seredi

Vás pozývajú

v sobotu 3. septembra 2016 do bastióna Kaštieľa v Seredi

o 9.30 hod. na prednášku reštaurátora Františka Šmigrovského

Kaštieľ a kultúrne pamiatky v Seredi

a
o 10.30 hod. prednášku pamiatkara a pedagóga Ivana Gojdiča

Výsledky umelecko-historického výskumu južného krídla kaštieľa v Seredi


Prednášky sú súčasťou sprievodného programu výstavy prác maliarskeho sympózia BLUDNÉ PRÚDY

Vstup je voľný
Foto: Lukáš Banič, 2016
Mestské múzeum v Seredi a OZ Vodný Hrad

Vás pozývajú na verejnú prezentáciu

diplomových prác absolventiek Fakulty architektúry STU v Bratislave
Ing. arch. Emílie Korčekovej, Ing. arch. Kataríny Sabolovej a Ing. arch. Bianky Tóbiovej

OBNOVA KAŠTIEĽA a PARKU V SEREDI

ktorá sa bude konať
v piatok 22.07.2016 o 16.30 v Mestskom múzeu v Seredi

Vstup je voľný

Čo podporíte, ak venujete občianskemu združeniu Vodný hrad 2% z vašich daní.

Občianske združenie Vodný Hrad už 18 rokov vykonáva osvetu v oblasti regionálnej histórie, a ako z názvu vyplýva snaží sa o záchranu národnej kultúrnej pamiatky seredského kaštieľa – bývalého vodného hradu Šintava. V rámci svojich možností spolufinancuje dokumentačné a reštaurátorské činnosti v seredskom kaštieli, zabezpečuje občiansky monitoring činností realizovaných v súvislosti s kaštieľom a parkom. V spolupráci s mestským múzeom s podporou mesta Sereď o.z. organizuje prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie. Veľmi obľúbené sú prednášky známeho slovenského historika, spisovateľa a publicistu Pavla Dvořáka.
Celý článok
Vydáva publikácie o významných historických osobnostiach a tiež udalostiach v našom regióne.
Občianskej združenie Vodný hrad financovalo vznik dokumentárneho filmu, ktorý zachytáva súčasný stav kaštieľa. Prispieva na kultúrne akcie konané v meste Sereď, výstavy, koncerty a divadelné predstavenia.
Časť aktivít je financovaná členmi združenia, príspevkami od známych aj neznámych darcov, dotácii a prostriedkov mesta Sereď a samozrejme príspevkami z 2% daní, ktoré nám veľmi pomáhajú.

Darovaním 2 % z dane prispievate k záchrane národnej kultúrnej pamiatky - seredského kaštieľa a podporujete kultúrny život v meste Sereď.
Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane
Občianske združenie Vodný Hrad
a
Mestské múzeum v Seredi


Vás pozývajú na prednášku archeológa

Mgr. Róberta Daňa, PhD.

Nové objavy v seredskom kaštieli

Prednáška sa bude konať v Obradnej sále
Mestského úradu v Seredi
dňa 26. februára 2016 o 17.00 hod.

Celý článok

Témou prednášky budú výsledky archeologického a architektonicko-historického výskumu v poslednej sezóne. Aj po dvoch výskumných sezónach sa stále ukazuje, že autori starších aj mladších stavebných fáz opevneného areálu hradu a pevnosti Šintava sa dokázali inovatívne a kreatívne vysporiadať s miestnymi prírodnými podmienkami a využiť ich pre svoje potreby. Výsledok ich diela tak predstavuje jedinečný typ stavby, ktorú nemôžeme posudzovať len podľa zaužívaných stavebných modelov.

Občianske združenie Vodný Hrad v roku 2015

Občianske združenie Vodný Hrad v tomto roku zorganizovalo, spolupracovalo a podieľalo sa na viacerých akciách a podujatiach.

V rámci svojej činnosti združenie zorganizovalo prednášku známeho slovenského historika, spisovateľa a publicistu Pavla Dvořáka. Témou jeho prednášky, ktorá sa konala 18. marca, bola jeho najnovšia kniha Stopy dávnej minulosti 7 s podtitulom Slovensko na konci stredoveku. Po prednáške autor diskutoval s prítomnými, odpovedal im na ich zvedavé otázky a podpisoval im svoje knihy. Prednáška mala vysokú návštevnosť a zúčastnili sa jej nielen členovia nášho združenia.

Celý článok
19. marca sa v Seredi konala konferencia Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na úvodnej konferencii za naše združenie ako partnera projektu obnovy parku a časti kaštieľa vystúpila Ing. Martina Hilkovičová s prednáškou Prezentácia Vodného Hradu o. z.

Občianske združenie Vodný Hrad sa ako spoluorganizátor zapojilo do celoslovenského projektu Míľa pre mamu venovanému oslave Dňa matiek na Slovensku. Míľa pre mamu prebehla v Seredi v Zámockom parku a amfiteátri 9. mája.
Pre deti pripravilo naše združenie hru o poklad. Najmenšie deti hľadali u troch princezien správny kľúč k truhličke so zlatým pokladom. Truhličku strážila a otvárala hradná pani spolu s udatným rytierom. Deťom po splnení úlohy hradná pani truhličku otvorila a oni si z nej vyberali čokoládový dukát, svoju sladkú odmenu. Rovnaká odmena čakala aj na staršie deti, ktoré s pomocou svojich rodičov museli uhádnuť aspoň jednu z piatich otázok súvisiacich s históriou seredského kaštieľa.

Na základe pozvania spolku Omnium sa predseda občianskeho združenia Mgr. arch. Rastislav Petrovič zúčastnil na medzinárodnom seminári Zámky, na které stát zapomněl v Slezských Rudolticích (Česko), kde vystúpil s prednáškou Kaštieľ v Seredi s podtitulom prezentácia činnosti o.z. Vodný Hrad 1998 – 2014. Na prednáške prezentoval aktivity občianskeho združenia Vodný Hrad v Seredi a jeho účasť na záchrane bývalého vodného hradu Šintava, dnes seredského kaštieľa (po česky zámku).

Ešte v roku 2014 sa zrodila myšlienka nakrútiť dokumentárny film, ktorý by zachytil súčasný stav kaštieľa. Túto myšlienku sa v spolupráci s Máriou Dikovou, vedúcou Mestského múzea v Seredi (Dom kultúry), podarilo aj zhmotniť do 30-minútového dokumentu mladého režiséra Miroslava Jeloka. Združenie sa podieľalo na príprave a realizácii filmu, ktorý podporilo aj finančne. Nakrúcanie v kaštieli a Zámockom parku prebiehalo v mesiaci február a marec t. r.
Tento film je venovaný všetkým tým, ktorým nie je ľahostajný osud seredského kaštieľa, známeho v minulosti ako vodný hrad Šintava. V predpremiére bol film premietnutý v seredskom amfiteátri 28. augusta. Premiéra filmu sa uskutočnila v Mestskom múzeu v Seredi 11. septembra.

Naše združenie, ktoré sa významnou mierou podieľalo na obnove kazemát bastióna seredského kaštieľa, každoročne počas Seredských slávností približuje širokej verejnosti bohatú minulosť nášho bývalého vodného hradu. O najnovších poznatkoch získaných archeologickým výskumom realizovaným v interiéri kaštieľa porozprával 5. septembra tohto roku návštevníkom archeológ Mgr. Róbert Daňo, PhD.

V jeseni sme zorganizovali dve historické prednášky. 23. októbra prednášku seredskej rodáčky PhDr. Evy Vrabcovej na tému Pracovný tábor Židov v Seredi a mesto Sereď do roku 1949, na ktorej priblížila históriu Serede v období druhej svetovej vojny až do vzniku seredského okresu. Prednáška riaditeľa Slovenského národného archívu PhDr. Radoslava Ragača, PhD., na tému Najstaršie seredské fabriky odznela 20. novembra.

Naše združenie finančne podporuje v rámci svojich možností aj Mestské múzeum v Seredi, kultúrne akcie konané v meste Sereď, ako aj dokumentačné a reštaurátorské činnosti v seredskom kaštieli. Združenie vykonáva aj občiansky monitoring činností realizovaných v súvislosti s kaštieľom a parkom.

Časť našich aktivít finančne podporili členovia nášho združenia, ako aj známi a neznámi darcovia, za čo im patrí naša vďaka. Naše poďakovanie patrí aj poslancom mestského zastupiteľstva za odsúhlasenie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič

P O Ď A K O V A N I E

Občianske združenie Vodný Hrad ďakuje všetkým neznámym darcom, ktorí prispeli do verejnej zbierky organizovanej združením na podporu prác súvisiacich s obnovou kaštieľa v Seredi. Zbierka povolená ObÚ Galanta rozhodnutím č. ObU-GA-OVVS-2013/06252 sa konala od 31. augusta 2013 do 31. júla 2014. Získané prostriedky boli vyčerpané a zbierka zúčtovaná v júli 2015.

Celý článok
Celkovo sa vyzbieralo    1019,- €
Náklady na zbierku    213,31 €

Čistý výnos zbierky    805,69 €
Úhrada faktúr    976,- €

Rozdiel medzi úhradami a čistým výnosom 170,31 € bol uhradený z prostriedkov občianskeho združenia Vodný Hrad.

Náklady na zbierku:
nákup kolka a poštovné    4,40 €
úhrada za pokladničku    74,21 €
bankové poplatky    134,70 €

Čistý výnos zbierky bol použitý na úhrada faktúr:
Reštaurátorské práce (konzervovanie murív, omietok a kamenných prvkov a článkov)    597,- €
Meračské a dokumentačné práce (zameranie 2.n.p. južnej časti západného krídla a zhotovenie dokumentácie)    269,- €
Konzervovanie vybraných kovových prvkov (prvkov zábradlia a svietidiel, kovaní dverí a okien)    110,- €

Najstaršie seredské fabriky

Témou prednášky bude problematika počiatkov industrializácie Serede v druhej polovici 19. storočia. V tomto období sa agrárne mestečko s cechovou remeselníckou základňou začalo intenzívne pretvárať na jedno z industriálnych centier Bratislavskej župy. Dôvodom boli politické a sociálne zmeny po buržoáznej revolúcii v rokoch 1848/1849 a pozitívne pôsobila aj zmena majiteľa seredského panstva. V Seredi vzniklo niekoľko priemyselných prevádzok a pri ich vzniku hrali významnú úlohu členovia miestnej židovskej komunity.

Občianske združenie Vodný Hrad a Mestské múzeum v Seredi
Vás pozývajú na prednášku
PhDr. Radoslava Ragača, PhD.

Najstaršie seredské fabriky

Prednáška sa bude konať v Obradnej sále Mestského úradu v Seredi
v piatok 20. novembra 2015 o 17.00 hod.

Mediálny partner: Muzeum.SK

Otvorme okná do minulosti

Obnova fasád Kostola svätého Martina, ktorá prebehla v Šintave v minulom roku, priniesla nové nálezy, ktoré rozšírili doterajšie poznatky o minulosti architektonickej dominanty obce Šintava. Objav stredovekých okien posunul datovanie šintavského kostola o takmer päť storočí skôr. Objavených bolo päť okien. Na južnej fasáde boli štyri, ale z jedného sa zachoval len malý fragment. Na východnej (čelnej) fasáde sa našlo vľavo od hlavného vstupu malé kruhové okienko. Z piatich objavených okien kostola zostali po dohode so správcom farnosti, Mgr. Jánom Fordinálom, odprezentované tri okná na južnej fasáde. Okná sú prezentované ako slepé v troch samostatných výrezoch. Tieto boli až do začiatku reštaurovania prekryté ochrannou konštrukciou. Reštaurovanie stredovekých okien počas tohtoročného leta zrealizoval reštaurátor Mgr. František Šmigrovský. Okná boli očistené, vytmelené, chýbajúca omietka bola doplnená novou, farebne odlišnou od pôvodnej. Na reštaurovanie prispelo sumou 1000 € občianske združenie Vodný Hrad zo Serede ktoré získalo 790 € z Nadácie Pontis z Nadačného fondu Telekomu. Ten poskytol Vodnému Hradu grant ako podporu projektu nazvaného „Otvorme okná do minulosti“. Zvyšnú časť nákladov na reštaurovanie poskytla šintavská farnosť. Obnova okien bola ukončená pred 6. septembrom 2014, kedy si Šintava pripomenula 940. výročie prvej zmienky o obci. Zreštaurované okná z 13. storočia budú Šintavanom a nielen im pripomínať bohatú minulosť kostola a obce.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič