Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Dobové pohľadnice

Vodný hrad - dobové pohľadnice
Keď začiatkom 19. storočia viedenský cisársky komorný medirytec Jozef Fischer vytvoril tento pohľad na mestečko Sereď, bol už slávny stredoveký hrad Šintava prebudovaný na panské sídlo. Dlhoroční majitelia panstva Esterháziovci si vonkajší hrad prestavali na pohodlný barokový kaštieľ. V bývalej vodnej priekope a na zemných valoch pevnosti vyrástol rozsiahly anglický park. Hlavná veža, ako spomienka na stredoveký hrad, stála na nádvorí kaštieľa ešte do roku 1823, potom sa po neopatrnom pokuse o rekonštrukciu zrútila... Ilustrácia z prvého vydania Malebnej cesty dolu Váhom od Alojza Mednyanského.
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Predná strana prvého vydania Malebnej cesty dolu Váhom od Alojza Mednyanského
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Perokresba pohľadu na Sereď zo šintavskej strany Váhu z maďarského kalendára z roku 1881. Napravo vidno strechy seredského kaštieľa. (TEXT Z KALENDÁRA)
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ francúzskej kňažnej Angeliky d´Hénin de Alsace okolo roku 1900 z knihy Nyitrai Vármegye
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ francúzskej kňažnej Angeliky d´Hénin de Alsace na pohľadnici okolo roku 1910
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ francúzskej kňažnej Angeliky d´Hénin de Alsace na pohľadnici okolo roku 1910
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ baróna Heinricha Ohrensteina na pohľadnici z roku 1913
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ baróna Heinricha Ohrensteina na pohľadnici z roku 1914. Pred kaštieľom stojí správca kaštieľa a záhradník Alexander Tóth v husárskej čiapke so svojim psom.
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Nádvorie kaštieľa na fotopohľadnici asi z roku 1914
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Severozápadný rizalit kaštieľa na pohľadnici okolo roku 1930
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ na pohľadnici okolo roku 1940
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ na fotografii v čase, keď bol sídlom Okresného národného výboru, 1949 - 1960
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ na pohľadnici okolo roku 1960
Vodný hrad - dobové pohľadnice
Kaštieľ na pohľadnici okolo roku 1960