Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Mapy

Najstaršie známe zobrazenie hradu Šintava (Schinta, Sempta) už na seredskej strane Váhu – detail Laziovej mapy Uhorska z roku 1556
Vodný hrad - mapy
Sereď (Zereth) a hrad Šintava (Sintha) na mape zo 16. storočia (Sereď zobrazená nesprávne, na opačnej strane Váhu) (Krajinská Szechényiho knižnica v Budapešti)
Vodný hrad - mapy
Turecké vojenské ťaženie v okolí Šintavy roku 1663 (Krajinská Szechényiho knižnica v Budapešti)
Vodný hrad - mapy
Pohľad na esterházyovský hrad Šintava a mestečko Sereď na súdobej rytine z roku 1666 (Maďarské národné múzeum v Budapešti)
Vodný hrad - mapy
Plán prestavby opevnenia hradu Šintava z roku 1667, v súvislosti s organizovaním protitureckej obrany v Uhorsku (Generálny krajinský archív v Karlsruhe)
Vodný hrad - mapy
Detail Mikovínyiho mapy Bratislavskej stolice zobrazujúci okolie Serede z roku 1736
Vodný hrad - mapy
Plán opevnenia hradu Sereď z prvej polovice 18. storočia
Vodný hrad - mapy
Mapa seredského panstva Esterházyovcov z rokov 1760 - 1770 (Slovenský národný archív v Bratislave)
Vodný hrad - mapy
Rukopisná mapa z roku 1788, Sereď je uvedená ako Seredinum
Vodný hrad - mapy
Plán regulácie Váhu pri Seredi z roku 1789 vypracovaný župným geometrom inžinierom Františkom Böhmom (Slovenský národný archív v Bratislave)
Vodný hrad - mapy
Plán územia v seredskom chotári odstúpeného štátu pre výstavbu Cisársko-kráľovského soľného úradu z roku 1780 (Maďarský krajinský archív v Budapešti)
Vodný hrad - mapy
Okolie Serede na prvom vojenskom mapovaní z roku 1785 (Rakúsky štátny archív – Vojenský archív vo Viedni)
Vodný hrad - mapy
Detail Lipského mapy Uhorska z roku 1806, v ktorej bodkovaná čiara vyznačuje hranice medzi Bratislavskou stolicou, do ktorej patrili obce Sereď a Vojanská ulica a Nitrianskou stolicou, kam patrila obec Nové Mesto (Mestečko)
Vodný hrad - mapy
Pozemková mapa Serede z roku 1855
Vodný hrad - mapy
Plán Serede a okolia s vyznačením vojenských opevnení, ktoré vznikli v súvislosti s protinapoleonskou obranou v roku 1809 (Rakúsky štátny archív – Vojenský archív vo Viedni)
Vodný hrad - mapy
Detail katastrálnej mapy Serede z roku 1851 (pred komasáciou). Obce Vojanská ulica (Katonautsza) a Nové Mesto (Ujváros) ešte neboli súčasťou Serede (Štátny oblastný archív v Bratislave)
Vodný hrad - mapy
Katastrálna mapa Serede z roku 1852 (stav po komasácii). Vpravo hore je územie medzi obcami Horný Čepeň a Valtov Šúr, ktoré patrilo do chotára Serede (Štátny oblastný archív v Bratislave)
Vodný hrad - mapy
Plán k detailnému popisu predmostia okolia Váhu pri Seredi z roku 1863 – 1864 (Rakúsky štátny archív – Vojenský archív vo Viedni)
Vodný hrad - mapy
Plán opevnenia hradu Sereď z prvej polovice 18. storočia
Vodný hrad - mapy