Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Publikácia - SEREĎ – dejiny mesta

Obsah publikácie SEREĎ – dejiny mesta

SEREĎ – dejiny mesta

400 strán na kriedovom papieri, pevná väzba
Vydalo Mesto Sereď 2002
Zostavili: PhDr. Eva Vrabcová a Mgr. arch. Rastislav Petrovič
Publikáciu môžete dostať v Mestskom múzeu v Seredi

Obsah

NadpisStrana
Slovo na úvod – príhovor primátora5
Príhovor zostavovateľov7
Vojtech Mihálik – Jar, Leto8
Lokalizácia a prírodné pomery – Pavol Ištok11
Sereď od praveku po stredovek – Jozef Ižóf23
Sereď v stredoveku – Vincent Sedlák39
Mestečko Sereď od Moháča do rokov meruôsmych (1526- 1848) – Marta Melníková51
Sereď od revolúcie po rozpad monarchie (1848 – 191 ) – Veronika Nováková77
Sereď v Československej a prvej Slovenskej republike (1918 – 1945) – Eva Vrabcová91
Sereď od demokracie k totalite (1945 – 1960) – Eva Vrabcová115
Vojtech Mihálik – Jeseň, Zima133
Cirkevné dejiny do reformácie – František Oslanský135
Cirkevné dejiny od reformácie po súčasnosť – Róbert Ambroš141
Z dejín židovskej komunity do roku 1918 – Juraj Koday151
Kultúrny život do roku 1918 – Alexander Šimkovič165
Kultúrny život po roku 1918 – Ján Navrátil177
Bernolákov samovzdelávací krúžok – Vojtech Mihálik187
Spevokol Zvon – Viliam Karmažin193
Dychová hudba – Erich Chmelár197
Tradičná ľudová kultúra – Izabela Danterová201
Nárečie Serede a okolia – Ivor Ripka209
Spolkový život – Elena Mannová217
Cechy – Veronika Nováková227
Živnosti, obchod a priemysel – Eva Vrabcová, Rastislav Petrovič, Paulína Mallá253
Doprava – Rastislav Petrovič, Eva Vrabcová, Paulína Mallá269
Školstvo – Emília Hrušovská, Paulína Mallá275
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť – Štefan Olejár289
Šport – Michal Noskovič299
Pôvod názvu mesta Sereď – Vincent Sedlák309
Symboly mesta Sereď – Veronika Nováková313
Architektúra a pamiatky – Rastislav Petrovič319
Nálezy mincí v Seredi a jej blízkom okolí – Ján Hunka337
Osobnosti – Eva Vrabcová, Rastislav Petrovič345
Výberová bibliografia – Alžbeta Sedliaková361
Obsah367
Farebná obrazová príloha1-32