Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Vizualizácie

Podľa plánu uloženého vo Vojenskom archíve v Karlsruhe (Nemecko), poznatkov z archeologického výskumu hradu a na základe analógií vypracovali RNDr. Pavol Ištok a Mgr. arch. Rastislav Petrovič ideové rekonštrukcie jednotlivých fáz vývoja hradu. Počítačové vizualizácie: Ing. Michal Ištok

Farebne upravený plán šintavskej pevnosti z roku 1667 naznačuje materiálové zloženie objektov. Červená – budovy, šedá – obranné valy, žltá - navýšený terén pevnosti, hnedá – zemný val, zelená – pôvodný terén, modrá – voda.
Vodný hrad - vizualizácie
Hrádok pri brode cez rieku, pohľad od (v tom čase ešte neexistujúcej) Serede, na prelome 11. – 12. storočia.
Vodný hrad - vizualizácie
Raná fáza gotického hradu s vonkajšou drevenou palisádovou ohradou, 13. storočie.
Vodný hrad - vizualizácie
Vrcholná gotická fáza hradu Šintava v 14. – 15. storočí.
Vodný hrad - vizualizácie
V roku 1540 bol šintavský hrad obostavaný renesančnou pevnosťou, ktorej sa hovorilo aj seredský hrad. Táto ideová rekonštrukcia zobrazuje zberný obraz pevnosti od 16. do 18. storočia.
Vodný hrad - vizualizácie
Pohľad na hrad od Šintavy, Sereď vľavo hore, mimo obraz.
Vodný hrad - vizualizácie
Pohľad od Serede na ravelin (umelý ostrov) a hlavnú bránu do hradu.
Vodný hrad - vizualizácie