Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

O združení

Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi
Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
IČO: 36086550
IBAN: SK26 0900 0000 0002 0030 9870

Občianske združenie bolo založené v roku 1998.
Cieľom združenia je posilňovať občianske povedomie obyvateľov mesta a regiónu sprostredkovaním poznatkov z histórie mesta Sereď a jeho okolia. Ako naznačuje názov občianskeho združenia jednou z jeho priorít je
záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava.


Členovia Rady občianskeho združenia Vodný hradMgr. arch. Rastislav Petrovič
Predseda rady združenia
Mgr. arch. Rastislav Petrovič

Podpredseda rady združenia
Ing. Martina Hilkovičová


Člen rady združenia
Ing. Ondrej Kurbel

Július Matis
Július Matis
Zakladateľ a čestný člen združenia

Členstvo v občianskom združení je voľné.
Podmienkou členstva je prihlásiť sa na adrese združenia alebo v Mestskom múzeu v Seredi a zúčastňovať sa akcií združenia, ako sú prednášky, besedy, národopisné vychádzky a pod.
Členovia neplatia členské, ale občianske združenia môže prijímať dobrovoľné príspevky a dary občanov i organizácií na zabezpečenie svojej činnosti, rovnako ako 2% z ich zaplatených daní.
Členovia dostávajú pozvánky na všetky akcie občianskeho združenia.
V súčasnosti rozosielame 225 pozvánok.