Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Podporím Vodný Hrad

Naše podujatia a akcie sme mohli uskutočniť aj vďaka
presmerovaniu 2% daní od Vás, za čo ďakujeme.


Ak sa Vám páči naša práca, naše vízie budeme radi, ak nás opäť podporíte presmerovaním 2% dane, finančným darom, alebo ponukou priamej spolupráce, ktoré sú dôležité pre realizáciu našich plánov.

Rada občianskeho združenia VODNÝ HRAD

Postup: Vystavené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa: "Potvrdenie o zaplatení dane" spolu s tlačivom "Vyhlásenie o poukázaní 2%" pre oz VODNÝ HRAD (priložené) doručte na daňový úrad do 30.4.2020.

V prípade nejasností neváhajte a informujte sa v Mestskom múzeu alebo nás kontaktujte mailom.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Sponzori


Zoznam darcov sa aktualizuje každý štvrťrok

Darcovia za rok 2019 :

Bohdan a Dagmar Kaminskij, Nitra
Ing. Beata Holbíková, Sereď
Ing. Dušan Slahučka
Jaroslav Gál
rodina Olexová, Sereď
Monika Benkovská, Sereď
prof. MVDr. Štefan Švrček PhD. Košice
Ing. Ján Hudák, Sereď
rodina Frantová, Sereď
Valéria Huláková, Sereď
Mária Petrášová, Sereď

Darcovia za rok 2018 :

František Filo, Sereď
Ľudmila Moravčíková, Sereď
František Stoklas, Sereď
Ing. Elena Števčíková
Štefan Koričanský
RNDr. František Vranka
Mária Diková
Dušan Irsák

Darcovia za rok 2017:

Marta Hanáková, Sereď
Bronislava Vandrašková, Sereď
Ivan Botto
Ľudmila Moravčíková, Sereď
Patrik Eckert, Sereď
Ivana Šimková, Sereď
František Stoklas, Sereď
Dagmar a Bohdan Kamiňskyj, Nitra
Helena Rybaničová, Sereď
Valéria Huláková, Sereď
František Vranka, Dolná Streda
Dušan Irsák, Sereď
Mária Hronská, Slatinské Lazy-Klokoč


Darcovia za rok 2016:

pravidelný celoročný prispievateľ Ing. Karol Sloboda
Ing. Beata Holbíková, Sereď
MUDr. Olejár Štefan, Sereď
Dagmar a Bohdan Kamiňskyj, Nitra
PaedDr. Eva Siveková, Sereď
Anna Ťapušková, Pusté Sady
Hedviga Hupková, Sereď
RNDr. Mária Petrášová
Štefan Koričanský, Šintava
Fratišek Stoklas, Sereď
Michaela Renner, Sereď
Ing. Rudolf Melicher, Sereď
Mária Diková a Jozef Diko, Šúrovce
Ľudmila Moravčíková, Sereď


Prehľad darcov a sponzorov OZ Vodný hrad za roky 2007 až 2015