Občianske združenie Vodný Hrad

záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava

Kúpte si svojho šľachtica

Občianske združenie Vodný Hrad plánuje vyplniť okná na prvom poschodí
kaštieľa obrazmi historických osobností, ktoré žili na hrade Šintava (dnes seredský kaštieľ).
Obrazy budú v oknách niekoľko rokov, až do ukončenia obnovy kaštieľa.


Náklady na jeden obraz sú 250 €. Po zaplatení tejto sumy (ako dar občianskemu združeniu) bude do ďalšieho okna osadený obraz historickej osobnosti.

Informácie na adrese: vodny.hrad.sk@gmail.com alebo v Mestskom múzeu v Seredi, telefón. č. 031 / 789 45 46

Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Kúpte si svojho šľachtica
Na projekt doteraz prispeli:
Nadácia Pontis, Občianske združenie Vodný Hrad, Milan Pastorek a Martina Hilkovičová.Kúpte si svojho šľachtica


Foto: Mgr. František Šmigrovský
Text: Mgr. arch. Rastislav Petrovič